Rigets landmåler besidder en uundværlig funktion i statssystemet

Kortoptegnelser af jord har fra klodens begyndelse været afgørende for udviklingen af samfund. Mange nationer er således fuldstændig kommet til verden grundet målinger produceret af en landinspektør (http://pristorvet.dk/erhverv/landinspektoerer/). En begavet landmåler (http://pristorvet.dk/erhverv/landinspektoerer/landmaaler) var påkrævet, af den grund, at han havde rettighed til at skitsere kort over stationsbyen. En landinspektør opridsede planer over landsbyens grænseskel, som var altafgørende for at kunne fremvise ejerskab over imperiet… Nu om stunder har en landmåler stadigvæk den samme opgave, idet landmåleren medvirker til at normere skellelinjer for rettigheder over land.

Man kan sige, at det er et temmelig ringeagtet job at være landinspektør, endskønt den store signifikans, opmåling havde og har for samfundsudviklingen, & ejendomsbesiddelser.

Erhvervet som landmåler er vanskeligt, og det stiller krav om en habil opmåler. Trods det, er der helt klart mange, der ikke vil kunne uddybe akkurat, hvad en landinspektør arbejder med. Det er ikke ens fra kultur til kultur, hvilke erhverv, der betragtes som afgørende…

Både nu om stunder og fortidigt beset er en landmåler nødvendig for et fællesskabs opretholdelse. Opgaven skitsetegneren udfører, er af en uundværlig karakter, men de gange opmålerne står rundt på vejene med nødvendigt måleudstyr, ser det ik’ ud af noget som helst. Jeg mener, at det er grunden til, at en del ik’ er klar over, hvor afgørende en landinspektør er. De fleste husker i hvert fald ej utallige, der efterstræber at blive landmåler, så snart de bliver modne! Af den grund er det et relativt anonymt job, som ud fra manges tankegang, virkelig ik opnår den accept, som jobbet fortjener…