Få fundet fejl og skader i dine kabler til el-gulvvarme uden bøvl

Omend det ikke er en ting, som vi tit går rundt og overvejer, betyder noget så enkelt som gummi faktisk enormt meget i vores hverdag. Dagligt benytter vi nemlig flere forskellige genstande, som er lavet af materialet gummi: heriblandt f.eks. gummimåtter, gummistropper plus kantlister.

Gummien kunne dog ydermere bruges til genstande, som færre benytter, men som ikke desto mindre er af stor betydning. Det kunne fx dreje sig om svampegummi, en gasfjeder & gummiplader.

Netop derfor er gummi et meget brugbart og i realiteten helt uundværligt materiale. Af hvilket råstof skulle vi ellers lave en gasfjeder? & hvorledes ville vi kunne fremstille gummimåtter, gummiplader + gummistropper, hvis ikke materialet gummi fandtes…?

Blandt gummiens største styrker er samtidig gummiens åbenlyse funktionalitet. Materialet kan jo nemlig både laves blødt + ufleksibelt og kan i kraft af denne egenskab bruges til talrige uensartede objekter. Gummistropper er fx bøjelige, hvorfor de skal produceres af fleksibelt gummi. Gummiplader og kantlister er til gengæld fremstillet af ufleksibelt gummi, der ej på samme måde kan holde til at blive højet.

Hvis du igen bruger hvad enten gummiplader el. en gasfjeder, kunne du eventuelt være mere bevidst om, at et ganske betydeligt antal af de objekter, som vi anvender hver dag, faktisk er lavet af hårdt eller blødt gummi, selvom det faktisk kun er et fåtal, som bemærker, at det hænger sådan sammen.