Ved hjælp af timeregistrering & stempelur er alle kollegaer travle plus produktionen går ned

Det er uden overdrivelse i hvert fald en gang om ugen, at jeg kan læse i diverse blade, at overordentligt mange både offentlig og privat ansatte føler en indre stress pga., at overordnede krav til den enkelte ansatte har ændret sig. Jeg har selv arbejdet i en virksomhed, hvor vi til daglige MUUS-samtaler blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering, der var blevet nedskrevet vedr. vores dag på arbejde… Det føltes ikke behageligt, og adskillige opfattede det som slet og ret ”overvågning”… Det er tydeligt for mig, at effektivitets-iveren er kørt fuldstændig af sporet. Så min opsang til alle arbejdsgivere lyder; fokusér på lykkelige ansatte, frem for optimering!

Det er ikke løgn, hvis jeg snakker om, at jeg er meget bekymret for fremtidens måde at arbejde på… Jeg er af den mening, at det er virkelig dejligt, at der lige for øjeblikket er rigtig meget fokusering på arbejdstrivsel- og glæde på arbejdspladsen. Det er jeg overbevist om altid vil gavne tallene på bundlinjen. For tilfredse arbejdere resulterer i hårdtarbejdende ansatte…

Men samtidig med denne fokusering, ses ligeledes et fokus på effektivisering og optimering. Til at gennemføre denne effektivisering har man på snart alle arbejdspladser indført tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et stempelur for at kunne formå at ”kontrollere” de ansatte! At føle sig stresset er en af vor tids største sygdomme, og jeg er sikker på, at der er en direkte årsag-virkning-relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering på arbejds-pladsen og et stresset liv… Ydermere er der tilmed den skrækindjagende lyd fra et forældet stempelur, som absolut ikke bidrager til et afslappet arbejds-miljø…

Der er noget galt i vores samfund. Overalt hvor man kigger hen, er det krævet at de ansatte fuldføre arbejdet hurtigere. Det ses for eksempel i den omsiggribende ”overvågning” foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering… Vi alle skal nå nøjagtig det samme, men på enormt meget mindre tid! Det kan absolut ikke komme på tale, at vi alle sammen skal rammes af stress!